«Αθέατες Όψεις», το νέο βιβλίο του Κώστα Ζαφείρη

Από τις εκδόσεις “‘Αλφα Πι” κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Κώστα Ζαφείρη με τίτλο, “Αθέατες Όψεις”.

Τα κείµενα αυτού του βιβλίου είναι µια περιήγηση σε στιγµές της τοπικής χιακής ιστορίας τον 20ο αιώνα. Η συµµετοχή της Χίου στο βενιζελικό Κίνηµα Εθνικής Άµυνας του 1916, η πρώτη συµµετοχή του νησιού στα πολιτικά τεκταινόµενα του ελληνικού κράτους. Το τεράστιο θέµα της διαχείρισης των µικρασιατών προσφύγων στο νησί το 1922-23 και οι αναλογίες τους µε τη σηµερινή εποχή της σύγχρονης προσφυγιάς.

Οι αξιοθαύµαστες παρεµβάσεις υπέρ της δηµοκρατίας δυο προσωπικοτήτων της Χίου, του Αλέξανδρου Παχνού και του Γιώργου Θεοτοκά την ταραγµένη εποχή της παλινόρθωσης της µοναρχίας το 1935. Η ηρωική και συνάµα τραγική ιστορία του Χιώτικου Συντάγµατος στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο το 1940-41.

∆υο παράνοµες αντιστασιακές εφηµερίδες που έβγαιναν µε χίλιους κινδύνους στο κεφαλοχώρι της Βολισσού τα µαύρα χρόνια της Κατοχής 1942 µε 1944 και συνδέονται µε τον Ιάσονα Καλαµπόκα.  Οι εφηµερίδες «Εµπρός» και «Πρωτοπόρος» από το 1944 ως το 1947, όργανα αντίστασης και αγώνα του δηµοκρατικού και αριστερού κόσµου της Χίου µέσα στις συνθήκες της µεταβαρκιζιανής τροµοκρατίας.

Μια συµβολή στη γνώση και την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας που ελπίζει να βοηθήσει µε το δικό της τρόπο στη συλλογική αυτογνωσία της τοπικής µας κοινότητας, πράγµα που έχουµε τόσο ανάγκη.

(από το επιμύθιο του βιβλίου)