Αβλεπί 17.668 ευρώ στην ΓΕΝ-ΚΑ από το νοσοκομείο Χίου για τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού

Με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς την ελάχιστη απαιτούμενη τεκμηρίωση του διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου Χίου αποφάσισε να δώσει το συνολικό ποσό των 17.668,25 ευρώ στην εταιρεία ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε., που έχει αναλάβει τις υπηρεσίες των πλυντηρίων, καθώς και του καθαρισμού των χώρων του νοσοκομείου Χίου.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί, σύμφωνα με την απόφαση, στις αυξήσεις που έχουν επέλθει από την 1η Μαΐου 2022 και εντεύθεν, λόγω των αυξήσεων στον κατώτατο μισθό των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα:

Υπηρεσίες πλυντηρίων: Η μηνιαία αύξηση της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 601,53 ευρώ από την 1.5.2022 και έως την λήξη της σύμβασης στις 16.11.2022, δηλαδή συνολικά 4.574,64 ευρώ με τον ΦΠΑ.

Για τις ίδιες υπηρεσίες εγκρίθηκε, επίσης, μηνιαία αύξηση 126 ευρώ από 1.1.2022 έως και 30.4.2022, δηλαδή συνολικό ποσό 589,68 με τον ΦΠΑ. Ωστόσο, το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν αφορά προφανώς τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, ενώ ουδεμία αναφορά γίνεται στην απόφαση του Δ.Σ. τι ακριβώς αφορά.

Υπηρεσίες καθαριότητας: Για την τρίμηνη εν εξελίξει σύμβαση των υπηρεσιών καθαριότητας που υλοποιεί η ΓΕΝ-ΚΑ το Δ.Σ. αποφάσισε την έγκριση από την 1.5.2022 έως την 14.7.2022 (λήξη σύμβασης) μηνιαίας αύξησης ποσού 4.362,09 ευρώ, δηλαδή συνολικά 12.503,93 ευρώ με τον ΦΠΑ.

Ουδεμία εισήγηση, ουδεμία τεκμηρίωση, πάρτε λεφτά

Στις ανωτέρω δύο αποφάσεις του Δ.Σ. του νοσοκομείου Χίου γίνεται αναφορά στα με αριθ. πρωτ. 6779/12.5.2022 και 6712/11.5.2022 υπομνήματα – αιτήματα της εταιρείας ΓΕΝ-ΚΑ, για τροποποίηση των αναφερομένων συμβάσεων για τα πλυντήρια και τον καθαρισμό «λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού – ημερομισθίου».

Περαιτέρω, ουδεμία τεκμηρίωση παρέχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου Χίου ή τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια αναφορά στις αποφάσεις του Δ.Σ., αλλά ούτε και υπηρεσιακές εισηγήσεις υπάρχουν, που να τεκμηριώνουν τα προς έγκριση αιτήματα.

Δεν αναφέρεται, τέλος, αν η τεκμηρίωση των αιτουμένων ποσών γίνεται με βάση το υπόμνημα – αίτημα της εταιρείας.

Να υπενθυμίσουμε ότι στις 9 Μαΐου 2022 ακυρώθηκε (για δεύτερη φορά), με την επίκληση των αυξήσεων στον κατώτατο μισθό, ο διαγωνισμός για τις υπηρεσίες καθαριότητας του νοσοκομείου Χίου,. Στην συνέχεια εκπονήθηκε νέα τεχνικοοικονομική μελέτη (16.5.2022) με βάση τα νέα μισθολογικά και ασφαλιστικά δεδομένα, εκτοξεύοντας τον προϋπολογισμό σε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως και πλέον επίκειται η προκήρυξη (τρίτη φορά) του νέου διαγωνισμού.

Ανεξάρτητα, όμως, από αυτά, στην συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε μια κάποια μελέτη. Στις δύο αναφερόμενες αποφάσεις υπάρχουν… λευκές κόλλες.

Ακολουθούν οι επίμαχες από 23 Μαΐου 2022 αποφάσεις του Δ.Σ. του νοσοκομείου

kathariotita_auxisi
plintiria_auxisi

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια