Αυτές είναι οι θέσεις που προκηρύσσονται για το Σκυλίτσειο

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η 2Κ/2019 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1116 θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδων και ειδικοτήτων κατηγοριών πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας.

Στη Χίο συνολικά οι θέσεις είναι δέκα και είναι οι ακόλουθες:

1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

1 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

1 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ -ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1 ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Αναλυτικά η  Προκήρυξη :

Σχόλια