Αυτές είναι οι τιμές μίσθωσης των παραλιών για το 2020

Καθορίσθηκε από την οικονομική επιτροπή του δήμου Χίου, από 10 έως 23 ευρώ το αντάλλαγμα ανά τετραγωνικό μέτρο, για απλή χρήση αιγιαλού είτε με απευθείας ανάθεση είτε ως τιμή εκκίνησης για παραχώρηση με πλειοδοτική δημοπρασία για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών, τραπεζοκαθισμάτων, τροχήλατης καντίνας, καθώς και θαλασσιών μέσων αναψυχής.

Επισημαίνεται ότι για το έτος 2020 κατ’ εξαίρεση οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλουν μόνο το 40% του
υπολογισθέντος ανταλλάγματος.

Τέλος, σύμφωνα με τον Ν.4690/2020, άρθ. 20 (ΦΕΚ 104/30.5.2020 τεύχος Α’) για το έτος 2020 το αντάλλαγμα
για τις παραχωρήσεις αποδίδεται κατά 70% στον οικείο ΟΤΑ και κατά 30% στο Δημόσιο, ενώ για τα επόμενα έτη τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 60% υπέρ δήμου και 40% υπέρ Δημοσίου.

Οι αποφασισθείσες ανά παραλία τιμές για ένα έτος έχουν ως εξής:

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια