Αυτές οι ειδικότητες θα λειτουργήσουν στην ΕΠΑ.Σ Χίου του ΟΑΕΔ

Πέντε ειδικότητες θα λειτουργήσουν κατά το προσεχές σχολικό έτος 2022-2023 στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Χίου της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ). Πρόσκειται για τις:

1.Ξενοδοχειακών  Επιχειρήσεων

2.Μαγειρικής Τέχνης

3.Κομμωτικής Τενης

4.Τεχνίτες Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

5.Τεχνίτες Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου

Δικαίωμα εγγραφής στην Α’ Τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι:

Α)Κατέχουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γυμνασίου ή άλλο ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών

Β)Έχουν γεννηθεί τα έτη 1993 έως 2007

Πληροφορίες καθημερινά στην ΕΠΑ.Σ. Χίου και στα τηλέφωνα 2271029676 και 2271029531 και στο mail [email protected]

Για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών εγγραφής, το χρονικό διάστημα εγγραφών και κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Επισημαίνεται ότι:

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας και σε άλλο σχολείο (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και η ταυτόχρονη φοίτηση σε δύο ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας.

Σχόλια