Αυξημένη και τον Οκτώβριο η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Χίου

Αυξημένη ήταν κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023 η κίνηση επιβατών και οχημάτων στα λιμάνια Χίου και Μεστών, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2022, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιεία του λιμεναρχείου Χίου.

Συνολικά στο νησί της Χίου αποβιβάστηκαν με πλοία της γραμμής 9.845 επιβάτες (αύξηση 8,41%) και 1651 οχήματα (αύξηση 5,09 %) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2022.

Επίσης, για την ίδια χρονική περίοδο του έτους 2023 από την Τουρκία έφθασαν στη Χίο, μέσω της  γραμμής  που συνδέει την Χίο με τον Τσεσμέ, συνολικά 11.116 αλλοδαποί επιβάτες (αύξηση 1,11 %) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2022.

 

ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΛΙΜΕΝΕΣ 2022 2023 % 2022 2023 %
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 512 1077 110,35% 50 142 184,00%
ΨΑΡΑ 371 351 -5,39% 85 76 -10,59%
ΚΑΒΑΛΑ 155 204 31,61% 39 36 -7,69%
ΛΗΜΝΟΣ 212 35 -83,49% 11 7 -36,36%
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1867 1783 -4,50% 396 407 2,78%
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5074 5634 11,04% 836 855 2,27%
ΒΑΘΥ 309 255 -17,48% 55 42 -23,64%
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 127 122 -3,94% 24 22 -8,33%
ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ 20 24 20,00% 5 4 -20,00%
ΕΥΔΗΛΟΣ 26 41 57,69% 7 7 0,00%
ΠΑΤΜΟΣ 0 0 0 0
ΦΟΥΡΝΟΙ 20 16 -20,00% 1 0
ΜΥΚΟΝΟΣ 41 54 31,71% 11 6 -45,45%
ΣΥΡΟΣ 98 40 -59,18% 8 6 -25,00%
ΤΗΝΟΣ 0 0 0 0
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 249 209 -16,06% 43 41 -4,65%
ΛΕΡΟΣ 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΑ 9081 9845 8,41% 1571 1651 5,09%
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΕΣΤΩΝ ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΛΙΜΕΝΕΣ 2022 2023 % Ι/Χ 2022 Ι/Χ 2023 %
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1082 799 -26,16% 154 141 -8,44%
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 77 152 97,40% 21 43 104,76%
ΣΥΝΟΛΑ 1159 951 -17,95% 175 184 5,14%
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΓΡΑΜΜΗ 2022 2023 %
ΤΣΕΣΜΕ-ΧΙΟΣ 10.994 11.116 1,11%
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΛΙΜΕΝΕΣ ΧΙΟΥ-ΜΕΣΤΩΝ 2022 2023 % Ι/Χ 2022 Ι/Χ 2023 %
ΣΥΝΟΛΑ 10240 10.796 5,43% 1746 1835 5,10%