Αυξημένο σε περίπου 18,50 ευρώ/κιλό το μέρισμα στους μαστιχοπαραγωγούς

Τα βελτιωμένα και μάλιστα αισθητά οικονομικά αποτελέσματα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου κατά το 2021 θα εισπράξουν οι μαστιχοπαραγωγοί, αφού το πλεόνασμα που θα διανεμηθεί εφέτος θα μεταφράζεται σε μέρισμα περίπου 18,50 ευρώ ανά κιλό, έναντι 14,25 πέρυσι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων, σήμερα Δευτέρα, 23 Μαΐου 2022, κατά το έτος 2021 ο κύκλος εργασιών της ΕΜΧ 23.122.596,45 ευρώ, έναντι 19.667.293,72 ευρώ το 2020, σημειώνοντας άνοδο 17,57%.

Τα καθαρά αποτελέσματα – «Κέρδη Χρήσεως προ φόρων» ανήλθαν σε 4.684.341,87  ευρώ, έναντι των 3.074.330,67 ευρώ πέρυσι σημειώνοντας αύξηση 52,37%.

Τέλος, το πλεόνασμα χρήσης προς διάθεση στους παραγωγούς μετά τις νόμιμες παρακρατήσεις, αυξήθηκε σε 3.952.472,40 ευρώ από  2.569.365,20 ευρώ, που ήταν το 2020.

Παρά τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης πανδημίας το 2021, τονίζεται στην ανακοίνωση η ΕΜΧ «ενίσχυσε σημαντικά τα αποτελέσματα χρήσεως και τον κύκλο εργασιών της πετυχαίνοντας ισχυρή κερδοφορία οδηγούμενη από τους εξής κυρίως παράγοντες:

  • Την περαιτέρω αύξηση των διεθνών πωλήσεων
  • Την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας στον κύκλο εργασιών,
  • Τη βελτιστοποίηση και καθετοποίηση των μεθόδων της παραγωγικής διαδικασίας, τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και τη βέλτιστη διοικητική λειτουργία,

Για την χρήση του τρέχοντος έτους (2022), παρά τα σημάδια της έντονης αστάθειας που παρουσιάζει το οικονομικό περιβάλλον, οι διεθνείς αγορές και παρά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που οδήγησε σε μείωση της εσοδείας 2021 κατά 3,5 τόνους μαστίχας, σε σχέση με την προηγούμενη, θεωρούμε εφικτή τη συνέχιση της πολύ καλή οικονομικής πορείας του συνεταιρισμού».

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια