«Χοντραίνει» 50% η πίττα του εργολάβου για την καθαριότητα του νοσοκομείου Χίου

Η περιβόητη υπόθεση της ανάθεσης των υπηρεσιών καθαριότητας του νοσοκομείου Χίου σε ιδιώτη εργολάβο, που πλανάται εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, φαίνεται ότι πέρασε σε άλλο επίπεδο, με τον αρχικό προϋπολογισμό των 529.074 ευρώ να αποτελεί παρελθόν.

Προφανώς, το μισό εκατομμύριο ευρώ θεωρήθηκαν… ψίχουλα και ποιός να ενδιαφερθεί γι΄ αυτά και για τον λόγο τούτο ο νέος προϋπολογισμός έκανε ένα άλμα άνω του 50%, ενδεχομένως και 60%, για να διαμορφωθεί – όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του astraparis.gr, αφού επίσημα έγγραφα δεν έχουν δημοσιευθεί προσώρας – σε περίπου 850.000 ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Πώς έγινε αυτό, αλήθεια; Η τελευταία γνωστή από επίσημα έγγραφα του νοσοκομείου Χίου εικόνα είναι εκείνη που προέκυψε από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στις 11 Μαΐου 2021 και το σχετικό πρακτικό της αναρτήθηκε στην Διαύγεια στις 4 Ιουνίου 2021. Σ΄ εκείνη, λοιπόν, την συνεδρίαση το Δ.Σ. είχε εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών καθαριότητας, προκειμένου να προχωρήσει το νοσοκομείο στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για ιδιώτη εργολάβο.

Το πρακτικό της πενταμελούς επιτροπής, που είχε ορισθεί στις 22 Μαρτίου 2021 με απόφαση της διοικήτριας, εγκρίθηκε ομόφωνα από τα παρόντα τέσσερα μέλη του Δ.Σ. (απουσίαζε από την συνεδρίαση ο εκπρόσωπος των εργαζομένων).

Φύγε εσύ, έλα εσύ, από επιτροπές σου φτιάχνω 100 την ώρα

Στο πρακτικό της πενταμελούς επιτροπής γινόταν αναφορά για την υποχρέωση του εργολάβου να απασχολεί για τις ανάγκες καθαριότητας του νοσοκομείου Χίου προσωπικό 25 ατόμων και σύμφωνα με αυτές τις παραδοχές ο προϋπολογισμός του έργου είχε διαμορφωθεί στις 529.074 ευρώ με τον ΦΠΑ, ποσό ακριβότερο κατά 68.000 ευρώ, σε σύγκριση με την απασχόληση προσωπικού από το νοσοκομείο.

Ξαφνικά, στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 δημοσιεύεται στην Διαύγεια η από 14/9/2021 απόφαση της διοικήτριας με την οποία συγκροτεί τριμελή επιτροπή έργο της οποίας θα ήταν η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας του νοσοκομείου.

Από την νέα επιτροπή απουσιάζουν όλοι που ήταν στην προηγούμενη, πλην του προεδρεύοντος, ο οποίος παραμένει σταθερά στην θέση του.

Στην απόφαση αυτή η κα Κανταράκη επικαλείται την από 2/9/2021 οικονομοτεχνική μελέτη για την τυχόν ή όχι εξοικονόμηση δημοσιονομικής ωφέλειας (αν δηλαδή είναι φθηνότερος ή όχι ο ιδιώτης εργολάβος, σε σύγκριση με τους εργαζόμενους), καθώς και την με αριθμό 29/20.8.2021 (θέμα 21ο) απόφαση του Δ.Σ.

Και τα δύο αυτά έγγραφα, οικονομοτεχνική μελέτη και απόφαση Δ.Σ. δεν φαίνεται να έχουν τύχει της προβλεπόμενης δημοσιότητας (Διαύγεια).

Πώς οι 25 εργαζόμενοι έγιναν 37;

Η κατά τα ανωτέρω νέα τριμελής επιτροπή, που ορίσθηκε στις 14/9/2021 φαίνεται ότι διεκπεραίωσε σε χρόνο ρεκόρ το έργο της, αφού ορίσθηκε στις 14/9, αναρτήθηκε στην Διαύγεια η απόφαση διορισμού στις 17/9 και στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 είχε έτοιμο το πρακτικό της (!), που πρωτοκολλήθηκε στις 17/9/2021

Οι νέες τεχνικές προδιαγραφές αναρτήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων)  και ετέθησαν σε δημόσια διαβούλευση από τις 20 Σεπτεμβρίoυ έως τις 5 Οκτωβρίου 2021.

Στο νέο κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών, που συνέταξε η νέα τριμελής επιτροπή, οι αναγκαίοι εργαζόμενοι από 25 που ήταν στο προηγούμενο πρακτικό αυξάνονται στους 37, χωρίς να καταγράφεται σε κάποιο σημείο η οποιαδήποτε αιτιολογία για τη εν λόγω αύξηση, ενώ ούτε από άλλα έγγραφα (που να έχουν δημοσιευθεί) φαίνεται να προκύπτει κάτι τέτοιο.

Η αρχική εκδοχή των προδιαγραφών με τους 25 εργαζόμενους

Και η νεώτερη εκδοχή των προδιαγραφών με τους 37 εργαζόμενους

 

Ποιός ασκεί έλεγχο για όσα συμβαίνουν στο νοσοκομείο Χίου;

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2021 ο astraparis.gr έθεσε στην αναπληρώτρια υπουργό Υγείας κα Μίνα Γκάγκα και στον διοικητή της 2ης ΥΠΕ κ. Χρήστο Ροϊλό, που επισκέφθηκαν το νοσοκομείο Χίου, συγκεκριμένα ερωτήματα, μεταξύ άλλων και για την παραχώρηση των υπηρεσιών καθαριότητας του νοσοκομείου.

Επί της ουσίας ουδεμία απάντηση λάβαμε, τότε.

Επανερχόμεθα, σήμερα και τους ρωτάμε αν όλα αυτά που καταγράφονται κι όσα άλλα τουλάχιστον περίεργα έχουν καταγραφεί σε προηγούμενα δημοσιεύματά του astraparis.gr είναι σε γνώση τους και ποιά είναι η γνώμη τους.

Το ίδιο ερώτημα απευθύνεται σε κάθε δημόσια αρχή και υπηρεσία, που είναι εντεταλμένες για την τήρηση των προβλεπομένων εκ του νόμου στο δημόσιο νοσοκομείο Χίου.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια