Χρηματοδότηση δήμων Χίου, Ψαρών και Οινουσσών από ΤΑΠ και τέλος διαφήμισης

Με το ποσό των 201.350 ευρώ χρηματοδοτείται ο δήμος Χίου με την κατανομή που έγινε από το υπουργείο Εσωτερικών εσόδων από το τέλος ακίνητης περιουσίας και το τέλος διαφήμισης.

Οι δήμοι Ψαρών και Οινουσσών χρηματοδοτούνται με τα ποσά των 2.170 ευρώ και 4.150 ευρώ, αντιστοίχως.

Συνολικά σε όλους τους δήμους της χώρας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση, κατανέμεται το ποσό των 44 εκατ. ευρώ.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια