Χρηματοδότηση για 15 ακόμη επιχειρήσεις μετά από ενστάσεις

15 ακόιμη επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ύστερα από την έγκριση της επιτροπής ενστάσεων. Οι επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ), ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ή/και DIGITAL MARKETING)». Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα  456.274€.

Με τον τρόπο αυτό επιδοτούνται συνολικά 28 επιχειρήσεις με συνολικό ποσό 858.370€.

Σχόλια