Δεκαπενθήμερο εργασιών στους δρόμους της πόλης

Έργα οδοποιοϊας θα πραγματοποιηθούν από 24 Σεπτεμβρίου έως 12 Οκτωβρίου 2022 σε διάφορες οδούς της πόλης, στα πλαίσια  του έργου «Βελτίωση Οδοποιίας Πόλης Χίου».

Εργασίες θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω οδούς  :

Σάββα Σεκιάρη, Αερ. Περρίκου, Γεωργ. Παπανδρέου, Παν. Ευρετής, Ηρακλείτου, Μαυράκη Πίττα & Ανδρέα Αξιωτάκη 

Για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ των οχημάτων  στις παραπάνω ημερομηνίες και σταδιακά ανά οδό σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών.  Η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται με ευθύνη της αναδόχου εταιρίας του έργου.