Δεσμεύθηκαν 3.357.106 ευρώ για αποζημιώσεις ιδιοκτητών, λόγω προσφυγικού

Βασίμως πλέον μπορούν να προσδοκούν στην λήψη αποζημιώσεων οι ιδιοκτήτες που υπέστησαν ζημιές το 2019, στο Χαλκειός και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου λειτουργούν προσφυγικές δομές, μετά την έγκριση ποσού 3.357.106 ευρώ από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Με το ποσό αυτό θα καλυφθεί η δαπάνη για την καταβολή ενιαίου τέλους για το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2020 και χρηματοδότηση για αποζημιώσεις από προκληθείσες ζημίες για το έτος 2019.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια