Δεύτερη ευκαιρία για ένταξη στην επιστρεπτέα προκαταβολή 6

Με τη ΓΔΟΥ 289/2021 (ΦΕΚ Β΄ 946) κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δίνεται η δυνατότητα υποβολής κατ’ εξαίρεση αίτησης ένταξης στην επιστρεπτέα προκαταβολή 6 σε όσες επιχειρήσεις δήλωσαν έως τις 24 Φεβρουαρίου 2021 στοιχεία στην εφαρμογή «Τα έσοδά μου», στην πλατφόρμα “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport), της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χωρίς να υποβάλουν μέχρι τότε την σχετική δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση.

Με τον τρόπο αυτό, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, αντιμετωπίζεται το γεγονός ότι υπήρξαν επιχειρήσεις οι οποίες αποκλείστηκαν από την διαδικασία, επειδή εκ παραδρομής δεν υπέβαλαν δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρότι δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους στην σχετική εφαρμογή της πλατφόρμας “myBusinessSupport”.

Παράλληλα, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης ένταξης στον 6ο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής έως τις 18 Μαρτίου 2021.