Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για 548 θέσεις στην ΑΑΔΕ, μία μόνον στη Χίο

2

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση  548 θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Μία εξ αυτών των 548 θέσεων αφορά τη Χίο, στον κλάδο Π.Ε. εφοριακών με διοικητικά – οικονομικά πτυχία.

Αναλυτικά, ο πίνακας των θέσεων εδώ

Σχόλια