Διακοπή κυκλοφορίας στη Δημογεροντίας

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία από σήμερα Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 στην οδό Δημογεροντίας στα πλαίσια του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ»

Η ανωτέρω οδός θα παραμείνει κλειστή έως την ολοκλήρωση των εργασιών και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την εργοταξιακή σήμανση και τις οδηγίες του προσωπικού που εκτελεί τις εργασίες.