Διακόσια κυβικά μέτρα μπάζα από τον αγωγό του Καλοπλύτη

Διακόσια κυβικά μέτρα μπάζα ήταν η… σοδειά από τις εργασίες καθαρισμού του ποταμού Καλοπλύτη, στον οποίο με συνεργασία του δήμου Χίου και της ΔΕΥΑΧ πραγματοποιήθηκε αποτύπωση του δικτύου και βιντεοσκόπηση του εσωτερικού του και εντοπίστηκαν τα προβληματικά σημεία.

Η ΔΕΥΑΧ, μετά από συγκέντρωση προσφορών, ανέθεσε σε συνεργείο τη χειρωνακτική αφαίρεση από το σύνολο σχεδόν του αγωγού, των μπάζων.

Ταυτόχρονα, προγραμματίζει την παρέμβαση και σε άλλα σημεία του Καλοπλύτη, για την αφαίρεση 300 κυβικών μέτρων φερτών υλικών και μπάζων.