Δικηγόρο με πάγια αντιμισθία προσλαμβάνει ο δήμος Χίου

Στις 6 Νοεμβρίου 2017 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την πρόσληψη ενός δικηγόρου με μηνιαία πάγια αντιμισθία στον δήμο Χίου.

Πληροφορίες και αντίγραφα της προκήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00 έως 15:00, από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού του δήμου Χίου. Αρμόδιος κ. Ιωάννης Στρουμπάκης, διεύθυνση Δημοκρατίας 6, τηλ.: 22713-50816.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στο γραφείο πρωτοκόλλου του δήμου Χίου, Δημοκρατίας 2 Τ.Κ. 82131 Χίος.