Δηλώσεις κτηνοτρόφων για την βόσκηση ζώων σε εκτάσεις του δήμου Χίου

Δήλωση στον δήμο Χίου πρέπει να υποβάλουν οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν για βοσκή τις εκτάσεις του δήμου, στις αντίστοιχες δημοτικές ενότητες, κατά την κτηνοτροφική περίοδο 2016.

Σε αυτές τις δηλώσεις θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά και ο αριθμός των ζώων των ετεροδημοτών ποιμένων φυλάκων που πρόκειται να προσληφθούν από αυτούς, το τοπωνύμιο βόσκησης, η τοπική κοινότητα στην οποία ανήκει και η έκταση που απαιτείται.

Οι κτηνοτρόφοι θα υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις στις δημοτικές ενότητες που ανήκουν, εντός προθεσμίας δέκα ημερών, προσκομίζοντας και αντίγραφο του μητρώου αιγοπροβάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Χίου.

Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά τη δεκαήμερη προθεσμία θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιφέρουν πρόστιμο. Δηλώσεις που θα υποβάλλονται μετά το μήνα Μάιο δεν θα γίνονται δεκτές.