Δημιουργία Δικτύου Γαλάζιας και Ψηφιακής Ανάπτυξης στο Εκθεσιακό Κέντρο «Γιώργος Καλουτάς»

Του Λεωνίδα Αθηνάδη

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥ

Με το παρόν άρθρο  θα ήθελα να σας παραθέσω την θετική μου άποψη, σχετικά με την ανάπτυξη του δικτύου για την Γαλάζια και Ψηφιακή Οικονομία , με έδρα την Χίο. 

Είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη ενός τέτοιου βραχίονα έρχεται την καλύτερη στιγμή, όπου η Γαλάζια και η Κυκλική οικονομία και η προστασία του οικοσυστήματος είναι μονόδρομος. Η δημιουργία δε του φορέα αυτού, αποτελεί ένα νέο όπλο στη φαρέτρα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ώστε να επιτευχθεί η απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων και να εφαρμοστούν οι διεθνείς αναπτυξιακές δράσεις. 

Παράλληλα μπορεί να αποτελέσει και ένα μηχανισμό ανάπτυξης μιας νέας σημαντικής οικονομίας για τη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Όπως ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, προσελκύοντας νέους φοιτητές, επιστημονικό δυναμικό και νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που χρειάζεται τόσο πολύ ο τόπος μας. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι ο πιο κατάλληλος τόπος για μία τέτοια ενέργεια. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που η νησιωτικότητα μετατρέπεται από ‘απομόνωση’ σε προτέρημα. Και αυτό οφείλεται καθαρά στις χωροταξικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αλλά και το ισχυρό της Πανεπιστήμιο που προσελκύει το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Το Δίκτυο θα δημιουργηθεί με κοινό μνημόνιο συνεργασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου να προσελκύσει τη συμμετοχή και άλλων ερευνητικών φορέων από την Ελλάδα (πρωτίστως του ΕΛΚΕΘΕ). Θα αναπτυχθεί δε και με μνημόνια συνεργασίας με Ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς , όπως Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Κέντρα και Δίκτυα του εσωτερικού και του εξωτερικού. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του Δικτύου θα είναι:

1. Το Δίκτυο αναπτύσσει και φιλοξενεί “συνδυασμένες” δραστηριότητες εκπαίδευσης, τεχνολογικής έρευνας και επιχειρηματικής ανάπτυξης, υψηλής “προστιθέμενης αξίας”. Τις δραστηριότητες αυτές άλλωστε έχει προφανώς ανάγκη το Βόρειο Αιγαίο, πιο πολύ από ποτέ, στο πλαίσιο της εφαρμογής, εμβάθυνσης και ανανέωσης της «Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης». 

2. Το Δίκτυο θα διοικείται από το Συμβούλιο Μελών (Board of Trustees), στο οποίο θα συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και οι κύριοι ερευνητικοί οργανισμοί που θα συνεργαστούν από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Μέλη του Δικτύου θα μπορούν να γίνουν και ιδιωτικές επιχειρήσεις μετά από ειδική πρόσκληση. Θα έχει κύρια έδρα τη Χίο και συμπληρωματική παρουσία στη Σάμο, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. 

3. Οι λειτουργίες του Δικτύου κινούνται σε τρεις κατευθύνσεις: 

  • Έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών για τη Γαλάζια και Ψηφιακή Ανάπτυξη 
  • Διδασκαλία μαθημάτων σχετικών τεχνολογικών εξειδικεύσεων 
  • Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Υποστήριξη Νέων Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων. Το Δίκτυο θα παρέχει υποστήριξη της μορφής “business incubator” σε επιχειρηματικά εγχειρήματα που ξεκινούν από το Αιγαίο και επιζητούν να αξιοποιήσουν προηγμένες τεχνολογίες. 
  • Το Δίκτυο θα αναπτύξει μία εμπεριστατωμένη εργαλειοθήκη νέων ώριμων καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών που μπορούν να υιοθετηθούν από τα νησιά του Β. Αιγαίου. 

Για το κτίριο Γ. Καλουτάς, που θα αποτελεί την κύρια υποδομή του Δικτύου, προβλέπεται η πλήρης λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής εγκατάστασης. Ο σχεδιασμός του έργου και οι σχετικές μελέτες θα γίνουν με ευθύνη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ οι σχετικές δαπάνες με τις εργασίες λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης θα καλυφθούν από πόρους συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΕΕ-Ελληνική Κυβέρνηση), με ενέργειες πάντοτε του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Η στέγαση της δομής αυτής στο κτίριο Καλουτά, για μια περίοδο 30 ετών είναι το ελάχιστο που μπορεί να πραγματοποιήσει η Περιφέρεια για την επιτυχία του εγχειρήματος. Ειδικότερα η παραχώρηση του κυρίως χώρου και των πέριξ εξωτερικών χώρων με εξαίρεση το έμπροσθεν τμήμα γραφείων στο οποίο θα στεγαστούν υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Αναβαθμιζόμενο του κέντρο Καλουτά σε δίκτυο Γαλάζιας και Ψηφιακής Ανάπτυξης υλοποιείται το όραμα του αείμνηστου Γιώργου Καλουτά προκειμένου να  αξιοποιηθεί  το εκθεσιακό κέντρο , να πάρει ζωή και να διαδραματίσει το ρόλο του. 

Ελπίζω ότι με την καθοδήγηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα ελαχιστοποιήσουμε τις διοικητικές δυσκολίες, προκειμένου το εγχείρημα να αποδώσει πολύ σύντομα.