Δημοπρατείται από τον δήμο Χίου το καφενείο στην πλατεία του Λιθίου

Σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό εκτίθεται από τον δήμο Χίου η εκμίσθωση του ακινήτου – καφενείου στην θέση πλατεία του Λιθίου, στις 10 Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. έως 12:30 μ.μ.

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί ενδιαφερόμενος ή η δημοπρασία αναβληθεί τότε θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την 17η Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. έως 12:30 μ.μ. στον ίδιο τόπο.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως και η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 6 χρόνια.

Το εκμισθούμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια