Δημοπρατείται τον Νοέμβριο το έργο ανάπλασης του δημοτικού κήπου Χίου

Δημοπρατείται από τον δήμο Χίου το έργο ανάπλασης του δημοτικού κήπου, προϋπολογισμού 3.247.863,25 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 17%.

Σύμφωνα με τη προκήρυξη του έργου, που αναρτήθηκε στην Διαύγεια σήμερα Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 5η Νοεμβρίου 2021, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10 το πρωί.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.