Δημοπρατήσεις έργων για το οδικό δίκτυο της Χίου

Τρία έργα που αφορούν στο οδικό δίκτυο της Χίου, το ένα από αυτά μάλιστα είναι πεζοπορική διαδρομή διαδρομή εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής τςη Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Αναλυτικά αποφασίστηκαν:

Η Έγκριση Σχεδίου Τευχών Δημοπράτησης και Τεχνικών Προδιαγραφών για το Έργο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ» Προϋπολογισμού 570.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Έγκριση Δημοπράτησης, Διακήρυξης Δημοπρασίας και Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΟΔΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ.

Η Έγκριση Δημοπράτησης, Διακήρυξης Δημοπρασίας και Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΟΔΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια