Δημοπρατούνται από τον δήμο Χίου 17 παραλίες του νησιού στις 2 Ιουλίου

Την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 θα δημοπρατηθεί από τον δήμο Χίου η μίσθωση των παραλιών του νησιού για την εκμετάλλευσή τους κατά τη θερινή περίοδο, με ξαπλώστρες, ομπρέλλες κ.λπ. και για περίοδο μίσθωσης έως τις 31.12.2020.

Συνολικά, θα δημοπρατηθεί η εκμίσθωση 17 παραλιών του νησιού με τιμές από 10 έως 23 ευρώ το ανά τετραγωνικό μέτρο.

Επισημαίνεται ότι για το έτος 2020 κατ’ εξαίρεση οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλουν μόνο το 40% του
υπολογισθέντος ανταλλάγματος.

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής ανοιχτής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί
πλειοδότης, τότε η δημοπρασία θα αναβληθεί και θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους την Πέμπτη
9 Ιουλίου 2020.

Αναλυτικά, οι όροι και οι τιμές εκκίνησης για τις 17 παραλίες στην διακήρυξη που ακολουθεί:

paralies_diakirixi

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια