Διπλασιασμός προϋπολογισμού για τα δημόσια έργα στη Χίο την περίοδο 2015-2019

Σαφής αύξηση του προϋπολογισμού των έργων στη Χίο που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) συνετελέσθη την τετραετία 2015-2019, σύμφωνα με τον απολογισμό και τα στοιχεία που παραθέτει σε σημείωμά του ο υποψήφιος βουλευτής Χίου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης.

Αναλυτικά, αναφέρει τα ακόλουθα:

Όλοι γνωρίζουν ότι τα προηγούμενα χρόνια η κατάσταση στη Χίο στον τομέα των δημοσίων έργων χαρακτηριζόταν από μεγαλεπήβολους σχεδιασμούς οι οποίοι κατέληξαν σε σειρά έργων είτε ανολοκλήρωτων παρά τον πακτωλό χρημάτων που διατέθηκαν (π.χ. Κόρης Γεφύρι, clear way αεροδρομίου), είτε αναξιοποίητων (λιμένας Μεστών), είτε μελετημένων και κατασκευασμένων με σωρεία λαθών (π.χ. λιμένας Βολισσού, φράγμα Κατράρη, φράγμα Σαραπιού).

Η τετραετία 2015-2019 στη Χίο σηματοδοτήθηκε, μεταξύ άλλων, από μια ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση στον τομέα αυτό. Κατ΄ αρχάς έγινε μια συνειδητή στροφή στην αξιοποίηση ώριμων μελετών, την ολοκλήρωση ή ανακατασκευή χρονιζόντων έργων, αλλά και την κατανομή του προϋπολογισμού σε μεγαλύτερο αριθμό μικρότερης κλίμακας παρεμβάσεων, με ευκρινές κοινωνικό πρόσημο. Δεύτερον, σε σχέση με την περίοδο 2010-2014 που κυβέρνησαν η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ σημειώθηκε σαφής αύξηση του προϋπολογισμού των έργων στη Χίο που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ).

Τα παρακάτω στοιχεία αποτυπώνουν με πιστότητα αυτή τη διαφορά:

Εθνικό σκέλος ΠΔΕ: στη Χίο: Προϋπολογισμός ενταγμένων έργων 14,5 εκατομμύρια την περίοδο 2010-2014 / 36 εκατομμύρια την περίοδο 2015-2019 (υπερδιπλασιασμός προϋπολογισμού).

Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ (ΕΣΠΑ) στη Χίο: Προϋπολογισμός ενταγμένων έργων 29 εκατ. την περίοδο 2010-2014 / 58 εκατομμύρια την περίοδο 2015-2019 (διπλασιασμός προϋπολογισμού).

Η σημαντική αύξηση του ΠΔΕ στη Χίο επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έγινε εφικτή μέσω της ενεργοποίησης νέων μηχανισμών, είτε ειδικά για τα νησιά (ειδικό αναπτυξιακό), είτε συνολικά για την ενίσχυση των δήμων και των τοπικών αναγκών (Φιλόδημος).

Η επέκταση και αναβάθμιση του αεροδρομίου (18 εκατ. συνολικά), η αναβάθμιση των λιμένων Καρδαμύλων και Βολισσού (8,5 εκατ. συνολικά), ο βιολογικός καθαρισμός στις Οινούσσες (1,8 εκατ.), η κατασκευή ή αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων (1,5 εκατ.), η συντήρηση και ανάδειξη μνημείων και κτιρίων (3,8 εκατ.), η χρηματοδότηση του τοπικού προγράμματος Leader (7 εκατ.) αποτελούν βασικές ψηφίδες της προσπάθειας ανάταξης των υποδομών και της οικονομίας της Χίου που επιχείρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, σε δύσκολες συνθήκες, τα τελευταία τέσσερα χρόνια.