Δράση των κοινωνικών λειτουργών της Χίου, για την κοινωνική εργασία και την αξιοπρέπεια