Δυο ψηφίσματα στο Δημοτικό συμβούλιο από τη ΛΑΣ

Δυο ψηφίσματα κατατέθηκαν από τη ΛΑΣ στο δημοτικό συμβούλιο και ψηφίστηκαν το ένα ομόφωνα το άλλο κατά πλειοψηφία.

Το πρώτο που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία αφορά, την  ένοπλη κατάληψη δύο δεξαμενόπλοιων που έπλεαν υπό ελληνική σημαία σε διεθνή ύδατα, πλησίον των ακτών του Ιράν. Το δημοτικό συμβούλιο την καταδικάζει και ζητά από την κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα, για την άμεση απελευθέρωση και τον επαναπατρισμό των πληρωμάτων των δύο πλοίων που κρατούνται στο Ιράν, τόσο των Ελλήνων ναυτεργατών , όσο και των ξένων.

Το δεύτερο ψήφισμα που ψηφίστηκε ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο, αφορά τον αποκλεισμό των αντιπολιτεύσεων από την κατάθεση θεμάτων εκτός ημερησίας στις συνεδριάσεις του Δ.Σ..

“Μέσα από την τελευταία εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών περιορίζει το δικαίωμα  των αντιπολιτεύσεων να θέτουν θέματα εκτός ημερησίας προς συζήτηση στο Δ.Σ. .

Καταγγέλλουμε την κατάργηση του δικαιώματος αυτού , που εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της όσο το δυνατόν απρόσκοπτης λειτουργίας των δημοτικών αρχών ώστε  με κάθε τρόπο να προωθούνται  τα σχέδια, οι σκοποί και οι στόχοι της κυβέρνησης  και να   παραμένουν στο περιθώριο προβλήματα των πολιτών. 

Το ΔΣ Χίου να καταδικάΖει αυτές τις πρακτικές  που τίποτα καλό δεν προδικάζουν  στη λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων , τα οποία  θα πρέπει να αποτελούν  το κυρίαρχο  αποφασιστικό όργανο για  τον κάθε Δήμο”, αναφέρεται στο ψήφισμα που εκδώθηκε.. 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια