Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την οργανωμένη διαχείριση αποβλήτων

Εγκρίθηκε η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για την οργανωμένη διαχείριση αποβλήτων, σύμφωνα με τη ανακοίνωση του προέδρου της ΔΙΑΝΟΧ κ. Σωκράτη Συριώδη.

Σύντομα, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, θα ξεκινήσει και ο σχεδιασμός της κατασκευής της νέας μονάδας μηχανικής διαλογής και επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, στην περιοχή της Βέσσας, πλησίον του υφιστάμενου ΧΥΤΑ.

Στόχος είναι η αποτροπή της ταφής των ανακυκλώσιμων που υπάρχουν στους πράσινους κάδους, με αποτέλεσμα την προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση της επιδότησης με την πώληση των ανακυκλώσιμων.

Η καινούργια μονάδα θα δημιουργήσει 5 νέες θέσεις εργασίας.