Εγκρίνονται εκ νέου οι όροι του δανεισμού για την αγορά της ΒΙΑΛ

Οι όροι σύναψης του δανείου για την απόκτηση από τον δήμο Χίου του ακινήτου του πρώην εργοστασίου της ΒΙΑΛ, στην περιοχή του Χαλκειούς Χίου, θα συζητηθούν εκ νέου στην έκτακτη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Χίου, την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015.

Στην πραγματικότητα, μετά και την σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου την περασμένη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015, θα πρόκειται για επαναβεβαίωση των ήδη γνωστών όρων και συγκεκριμένα:

Το δάνειο που θα συναφθεί θα είναι δεκαετούς διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο 6,25%, με δόση αποπληρωμής ύψους 22.000 ανά τρίμηνο και ταυτόχρονη δέσμευση ανάλογου ύψους καταθέσεων σε όποια τράπεζα επιλεγεί με σταδιακή μείωση της εγγύησης αυτής ανάλογη της αποπληρωμής.

Αν στο διάστημα που μεσολαβήσει έως την υπογραφή της δανειακής σύμβασης προκύψει πιο ελκυστική προσφορά είναι προφανές, όπως επεσήμανε στον astraparis.gr ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και πρώην πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής κ. Στρατής Γδύσης, ότι θα προτιμηθεί η νέα και πλέον ελκυστική προσφορά από οποιαδήποτε τράπεζα ήθελε αυτή προκύψει.