Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την λειτουργία των τοπικών ομάδων υγείας

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η διαδικασία υλοποίησης για την λειτουργία τοπικών ομάδων υγείας (ΤοΜΥ), για την αναδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε οκτώ περιφέρειες της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 32.259.779,53 ευρώ για την λειτουργία 115 ΤοΜΥ.

Συγκεκριμένα, με υπογραφή του ειδικού γραμματέα διαχείρισης τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Γιώργου Ιωαννίδη, εγκρίθηκαν οι αποφάσεις αυτεπιστασίας των:

  1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-3η ΥΠΕ, (7.854.555,02 €). Αφορά 28 ΤοΜΥ.
  2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-3η ΥΠΕ, (1.402.599,11 €). Αφορά 5 ΤοΜΥ.
  3. Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων-6η ΥΠΕ, (1.402.599,11 €). Αφορά 5 ΤοΜΥ.
  4. Περιφέρεια Πελοποννήσου-6η ΥΠΕ, (4.768.836,97 €). Αφορά 17 ΤοΜΥ.
  5. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου-2η ΥΠΕ, (3.927.277,51 €). Αφορά 14 ΤοΜΥ.
  6. Περιφέρεια Θεσσαλίας-5η ΥΠΕ, (3.366.237,86 €). Αφορά 12 ΤοΜΥ.
  7. Περιφέρειας Κρήτης-7η ΥΠΕ, (7.012.995,55 €). Αφορά 25 ΤοΜΥ.
  8. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-5η ΥΠΕ, (2.524.678,40 €). Αφορά 9 ΤοΜΥ.

Η πιλοτική φάση της μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αφορά την δημιουργία και λειτουργία 239 ΤοΜΥ σε όλη την Ελλάδα.