Είκοσι μία θέσεις στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου από το πρόγραμμα κοινωφελούς του ΟΑΕΔ

Είκοσι μία θέσεις στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στην Μυτιλήνη, θα καλυφθούν από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

Οι επιλεγέντες ωφελούμενοι αναμένεται να απασχοληθούν στη ΓΓΑΙΝΠ από τον Απρίλιο του 2022 στις εξής θέσεις:

Παράλληλα, για την Γενική Γραμματεία έχει εγκριθεί (09/2021) η κάλυψη 10 οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στην κεντρική υπηρεσία της ΓΓΑΙΝΠ, στην Μυτιλήνη (6 Π.Ε. μηχανικών, 2 Π.Ε. διοικητικού – οικονομικού και 2 Π.Ε. και Τ.Ε. πληροφορικής). Η κάλυψη των θέσεων αυτών αναμένεται να εκκινήσει εντός του τρέχοντος έτους και να ολοκληρωθεί το 2023.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια