Είναι η αστική δικαιοσύνη, δήμαρχε

147

Εξανέστη ο δήμαρχος Χίου κ. Μανώλης Βουρνούς επειδή ο αντίδικος του δήμου Χίου για τα ασφαλιστικά μέτρα στην ΒΙΑΛ, το ελληνικό Δημόσιο δηλαδή, προσέφυγε στην δικαιοσύνη, προκειμένου να ανακληθεί η προσωρινή διαταγή, που απαγορεύει κάθε εργασία εγκατάστασης οικίσκων στο ΚΥΤ εν όψει, μάλιστα, του επερχόμενου χειμώνα.

Δεν θα εισέλθουμε εν προκειμένω στην ουσία της υπόθεσης, αλλά δεν γίνεται κατανοητή η αντίδραση του δημάρχου στην χρήση από τον αντίδικό του (ελληνικό Δημόσιο) των ενδίκων μέσων που εκ του νόμου δικαιούται.

Θα ήθελε να παραιτηθεί το Δημόσιο από τα δικονομικά όπλα που του παρέχονται;

Δηλαδή, θα έπρεπε η δικαιοσύνη να είναι αλά καρτ για να είναι ευχαριστημένος; Θεωρεί εκ προοιμίου ότι το δίκιο είναι με το μέρος του;

Μα τότε, δεν θα ήταν απαραίτητη καν η ύπαρξη δικαστηρίων και όλα θα ήταν αυτορυθμιζόμενα.

Αλλά, δήμαρχε, ζούμε σε μια αστική δημοκρατία και όχι σε μια αναρχούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινωνία.

Σχόλια