Εκδικάστηκε η προσφυγή των νησιωτικών δικηγορικών συλλόγων

Κανονικά συζητήθηκε παρά την αίτηση αναβολής που ζήτησε το Ελληνικό δημόσιο, η αίτηση ακύρωσης των δικηγορικών Συλλόγων Χίου, Λέσβου, Σάμου, Ρόδου και Κω στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του Ελληνικού Δημοσίου όπως νόμιμα εκπροσωπείται, του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής που εδρεύει στην Αθήνα και κατά της απόφασης “περί περιορισμού κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασία”Διευθύντριας Υπηρεσιας Ασύλου όπως δημοσιεύθηκε αρμοδίως στο ΦΕΚ τ.Β 1977/7.6.2017.

Οι δικηγορικοί σύλλογοι καταθέτοντας την προσφυγή αξιώνουν την άρση της απόφασης περί γεωγραφικού περιορισμού που ισχύει για αιτούντων άσυλο αλλοδαπών.

Πρόκειται για την από 7 Ιουνίου 2017 απόφαση της διευθύντριας της υπηρεσίας ασύλου, η οποία έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει, περιορίζοντας στα νησιά τους εισερχόμενους πρόσφυγες και μετανάστες έως ότου εκδοθεί η απόφαση περί της απονομής καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

Να σημειωθεί ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου εκπροσωπήθηκε σχεδόν από σύσσωμο το διοικητικό του συμβούλιο.

Φωτό Κάτια Χούλη