Εκδήλωση από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ για ασφαλιστικό και εργασιακά δικαιώματα

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου, διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο Χίου εκδήλωση στην οποία θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης την Τρίτη 25 Απριλίου 2023 και ώρες 16:00 – 20:00 και την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 ώρες  10:00-14:00

Νομικοί του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ θα απαντούν (ατομικά) σε ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με:

– Το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα ασφαλισμένων όλων των ταμείων (ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΑΕΕ, κ.α.) – (θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, συντάξεις χηρείας, συντάξεις αναπηρίας, πλήρεις και μειωμένες συντάξεις, απασχόληση συνταξιούχων κ.λπ.).

– Τα εργασιακά δικαιώματα (συμβάσεις, αποδοχές, άδειες κ.λπ. εξαρτημένης εργασίας Ι.Δ.).

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας καταγραφής των ερωτημάτων νομικής πληροφόρησης που αφορούν συνταξιοδοτικά θέματα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν σαφή στοιχεία σχετικά με τον συνολικό αριθμό ενσήμων, την ημερομηνία έναρξης ασφάλισης και το είδος ενσήμων (μικτά, απλά, βαρέα).

Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τηλ. 22710 23550  προκειμένου να κλείνουν ραντεβού καθημερινά 08:00-14:00.

Πληροφορίες Σταματία Πολίτη, Παντελής Μωυσάκης.