Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον αγωνιστή Φώτη Αγγουλέ