Εκλογές στον Π.Σ.Α.μεΑ

Εκλογοαπολογιστή συνέλευση πραγματοποιεί την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 στις 10.00  στο Εργατικό Κέντρο Χίου, ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με αναπηρία.

Η εκλογική διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως μετά τη Γενική συνέλευση και θα ολοκληρωθεί στις 18.00.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Μέλη, που δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους, μπορούν να το κάνουν την ημέρα της Γ.Σ. Η Γ.Σ. θα βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκεται το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών τουλάχιστον. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση 15 ημέρες μετά, δηλ. στις 22  Οκτωβρίου 2021, την ίδια ημέρα και ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων μελών.

Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα και πληρούν τις προϋποθέσεις για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, μπορούν να προμηθευτούν τη αίτηση υποψηφιότητας  από το γραφείο του Π.Σ.Α.μεΑ. και να την υποβάλλουν το αργότερο μέχρι και την 30η  Σεπτεμβρίου 2021.

Θέματα ημερήσιας διάταξης, της Γ.Σ.

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  3. Λογοδοσία Δ.Σ. ετών 2018-2020 και απαλλαγή Δ.Σ.  Απολογισμός οικ. έτους 2020
  4. Υποβολή έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτικής Επιτροπής Έτους 2020
  5. Προγραμματισμός Δράσης για το 2021
  6. Υποβολή και έγκριση Προϋπολογισμού 2021
  7. Ενημερώσεις για θέματα  Αναπηρίας και Υγείας
  8. Διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη οργάνων του Σωματείου, για την ΠΟΑμεΑΒΑ και την ΕΣΑμεΑ.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια