Έκρυθμη η κατάσταση στο τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου Χίου

Κάθε μέρα που περνά όλο και πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου Χίου, καθώς οι ελλείψεις ιατρικού προσωπικού έχουν ξεπεράσει προ πολλού το «κόκκινο», ενώ και αυτοί που σήμερα υπηρετούν στο τμήμα κυριολεκτικά εξουθενώνονται.

Το πρόβλημα ξεκίνησε με την σταδιακή αποχώρηση γιατρών, δύο πήγαν σε κλινικές του νοσοκομείου και ένας παραιτήθηκε και ακολούθησε τον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα σήμερα να υπηρετούν μόνιμα μόνον δύο ειδικευμένοι, που καλύπτουν τις βάρδιες και τις εφημερίες ταυτόχρονα.

Το τμήμα ενισχύεται με ειδικευόμενους γιατρούς, ενώ πρόσθετες ενισχύσεις στις εφημερίες έρχονται με γιατρούς από το κέντρο υγείας, χωρίς – ωστόσο – να θεωρείται επαρκής η στελέχωσή του.

Όλες αυτές οι ελλείψεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο, τόσο στην εξυπηρέτηση των ασθενών των επειγόντων περιστατικών, που χρειάζεται να περιμένουν και ώρες, όσο και στους ίδιους τους γιατρούς, αφού η υπερεργασία συνεπάγεται σωματική και ψυχική εξάντληση, ενώ συνακόλουθα δεν λείπουν και οι εντάσεις. Τα προβλήματα εντείνονται αν παρουσιασθούν ταυτόχρονα  περισσότερα του ενός επείγοντα περιστατικά π.χ. τροχαία.

Η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου προσώρας δεν αντιμετωπίζει την κατάσταση με αποτελεσματικό τρόπο, με συνέπεια την καθημερινή όξυνση του προβλήματος, με αλυσιδωτές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία όχι μόνον του ΤΕΠ, αλλά και άλλων μονάδων του νοσοκομείου Χίου.