Έκτακτη ενίσχυση 350.000 ευρώ στους δήμους Οινουσσών και Ψαρών

Το ποσό των 177.100 ευρώ για τον δήμο Οινουσσών και των 173.700 ευρώ για τον δήμο Ψαρών εγκρίθηκε ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση από το υπουργείο Εσωτερικών, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός κ. Αλέξης Χαρίτσης.

Η έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση αφορά μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, 88 εν συνόλω, με το ποσό να ανέρχεται σε 20.597.000 ευρώ και χορηγείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο.

Οι εν λόγω ενισχύσεις διατίθενται στους δικαιούχους δήμους για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα και θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια