Εμφανίσθηκε ένας με λάθος προσφορά, άγονος ο διαγωνισμός για την τέντα του κολυμβητηρίου

Άγονος κηρύχθηκε από την οικονομική επιτροπή του δήμου Χίου, στην συνεδρίαση της Τετάρτης, 10 Ιουνίου 2020, ο διαγωνισμός για την αντικατάσταση της τέντας στο Ιωνικό κολυμβητήριο, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.316.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στον διαγωνισμό, που διεξήχθη στις 30 Απριλίου 2020 κατέθεσε προσφορά μόνον η εταιρεία ΑΡΚΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. Όμως, η προσφορά της σε ό,τι αφορά το τεχνικό μέρος κρίθηκε ότι ήταν εκτός των προδιαγραφών της μελέτης του διαγωνισμού και ως εκ τούτου απερρίφθη, χωρίς να ανοιχθεί η οικονομική προσφορά της.

Η οικονομική επιτροπή αποφάσισε την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια