Ένα εκατ. ευρώ για ενίσχυση σχεδίων από φορείς ΚΑΛΟ στο Βόρειο Αιγαίο

Με το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ θα στηριχθούν από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ), για την δημιουργία τουλάχιστον μιας θέσης εργασίας. Η δράση στοχεύει:

  • Στην δημιουργία / ενίσχυση παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  • Στην μείωση της ανεργίας κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού.
  • Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων.

Η σχετική πρόσκληση υπεγράφη από τον περιφερειάρχη κ. Κώστα Μουτζούρη και σύμφωνα με την απόφαση ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια φορέων ΚΑΛΟ επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 50.000 έως 100.000 ευρώ.

Το χρονικό διάστημα υποβολής προτάσεων ορίζεται από 2 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00 έως και 22 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00.