Ένας τράκτορας φέρνει εξοικονόμηση καυσίμων

Με το κλείσιμο ενός χρόνου από την λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) τα στοιχεία ήταν πολύ ενθαρρυντικά σε επίπεδο κατανάλωσης καυσίμων αλλά και σε επίπεδο βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τα αποτελέσματα αυτά οδήγησαν τον αντιδήμαρχο καθαριότητας κ. Γιώργο Μπελέγρη στην ενίσχυση της προσπάθειας για ακόμη μεγαλύτερη μείωση των δρομολογίων από και προς τον ΧΥΤΑ, κάτι που εξασφαλίζεται με την αγορά ενός τράκτορα που θα μεταφέρει το ρυμουλκούμενο press container χωρητικότητας 40 κυβικών.

« Από τον ένα χρόνο λειτουργίας των ΣΜΑ είχαμε όφελος 30.000 λίτρων σε καύσιμα ετησίως ενώ από τη μείωση των δρομολογίων από και προς τον ΧΥΤΑ ενισχύσαμε την ανακύκλωση και άλλους τομείς στην καθαριότητα που είχαν ανάγκη ανεβάζοντας το επίπεδο παροχής υπηρεσιών», δήλωσε στον astraparis.gr ο αντιδήμαρχος καθαριότητας.

Ο ίδιος εξηγεί ότι χάρη στον τράκτορα, ο οποίος σύντομα θα αποκτήσει άδεια κυκλοφορίας και θα μπορεί να έλκει το ρυμουλκούμενο press container των 40 κυβικών και άλλο ένα που αναμένεται να φτάσει στην υπηρεσία ως τον Αύγουστο, θα μειωθούν ακόμη περισσότερο τα δρομολόγια.

Τα μικρά press container θα μεταφέρονται στον ΣΜΑ κι όχι στον ΧΥΤΑ και μετά με τον τράκτορα, όποτε κρίνεται απαραίτητο, θα γίνεται η μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ.

Οικονομία στο καύσιμο, στον χρόνο αλλά και στο προσωπικό είναι το όφελος από την τελευταία αγορά που πληρώθηκε 20.000 ευρώ συν το ΦΠΑ από τα ανταποδοτικά.

traktoras