Ενημερωτικές ενέργειες του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών στα σχολεία

20 επισκέψεις σε Γυμνάσια και Λύκεια του νομού πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών και  ενημερώθηκαν 225 εκπαιδευτικοί σχετικά με το Κέντρο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Επιπλέον αποτέλεσε ένα καθοριστικό βήμα για το άνοιγμα και την διατήρηση ενός διαλόγου, και μακροπρόθεσμα μιας συνεργασίας, με την κοινότητα των εκπαιδευτικών. Στόχοι της δράσης ήταν:

  • Η Ενημέρωση για την στελέχωση του Κέντρου, τις υπηρεσίες, την ομάδα στόχο και το πλαίσιο της υποδοχής.
  • Η Ευαισθητοποίηση για ζητήματα έμφυλης βίας και κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Η Παραπομπή γονέων στο Κέντρο ή δικτύωση με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες.
  • Η Πρόληψη του φαινομένου της έμφυλης βίας και διαχείριση ζητημάτων ισότητας των φύλων μέσα από την συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και συμμετοχή σε δράσεις που διοργανώνονται στο σχολικό πλαίσιο, όπως είναι οι θεματικές εβδομάδες.
Σχόλια