Ενίσχυση της παραγωγής γάλακτος από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Στο ποσό των 80 ευρώ καθορίστηκε το ύψος ενίσχυσης ανά επιλέξιμο τόνο γάλακτος παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους έτους 2018, με προορισμό την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Από το παραπάνω ποσό τα 66,10 ευρώ που προέρχονται από κοινοτικούς πόρους θα καταβληθούν στους παραγωγούς έως το τέλος Ιουνίου 2019, ενώ το υπόλοιπο ποσό, προερχόμενο από εθνικούς πόρους, θα καταβληθεί σε επόμενη φάση.

Στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο επισημαίνει ότι «παρόλο που, λόγω των αυξημένων παραχθεισών ποσοτήτων γάλακτος, οι τιμές είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από τις αντίστοιχες του περασμένου έτους με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό (3.439.000 ευρώ), η ενίσχυση ανά παραγωγό θα κυμανθεί στα περσινά επίπεδα».

Σε ό,τι αφορά το παραγόμενο γάλα, το οποίο διακινείται στην ηπειρωτική Ελλάδα λόγω αδυναμίας τυροκόμησης στους τόπους παραγωγής, όπως συμβαίνει και στη Χίο, όπου δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα για τους παραγωγούς, το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι θα συμπεριλάβει στην διαδικασία ενίσχυσης από εθνικούς πόρους και αυτή την περίπτωση, διαδικασία η οποία – κατά πληροφορίες – αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου τρεις μήνες.

Τέλος, το Υπουργείο κάνει γνωστό ότι «η αύξηση του προϋπολογισμού κατά 351 χιλ. ευρώ στο γάλα και 1.049.000 στις ζωοτροφές που πετύχαμε με την τροποποίηση του μέτρου το 2018, θα πιστωθούν στις παραγωγές γάλακτος και τις ζωοτροφές του τρέχοντος έτους».