Έως τις 10 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στην ΕΠΑΣ μαθητείας Χίου

Συνεχίζονται οι εγγραφές για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν στην Α΄ τάξη κατά το προσεχές σχολικό έτος 2023-2024 στην ΕΠΑΣ μαθητείας Χίου της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες: Μαγειρικής τέχνης, κομμωτικής τέχνης, τεχνίτες θερμικών & υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Δικαίωμα εγγραφής στην Α’ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι:

Κατέχουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον γυμνασίου ή άλλο ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών.

Έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 2008.

Βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την εγγραφή τους και σε όλη τη διάρκεια της φοίτησης στην ΕΠΑΣ μαθητείας.

Πληροφορίες καθημερινά στην ΕΠΑΣ Χίου και στα τηλέφωνα 22710 29531 και 22710 20065 και στο mail epas.hios@dypa.gov.gr.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Όλα τα δικαιολογητικά αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload του σχετικού αρχείου) στην εφαρμογή, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης του σχετικού εγχειριδίου που είναι αναρτημένο στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται έως και 10.9.2023 και ώρα 23:59.