Επέκταση των μέτρων στήριξης ζητά η ΟΕΒΕ Χίου

Οριζόντια μέτρα στήριξης για όλους τους αυτοαπασχολούμενους, επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους ανεξαρτήτως ΚΑΔ με άμεση απόδοση επιδόματος, ζητά η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΟΕΒΕ) Χίου, με έγγραφό της προς τους συναρμόδιους υπουργού Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Υγείας.

Περαιτέρω, η ΟΕΒΕ διατυπώνει τα ακόλουθα αιτήματα:

⦁ Απαλλαγή ατομικών εισφορών ΕΦΚΑ για όσους μήνες διαρκέσουν τα μέτρα περιορισμού του ιού χωρίς να χάνουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα.

⦁ Αναστολή διακανονισμών ΕΦΚΑ, ΔΕΗ, δανειακών υποχρεώσεων κ.λπ.

⦁ Προστασία επαγγελματικής στέγης για όσους μήνες διαρκέσουν τα μέτρα περιορισμού του ιού.

⦁ Απαλλαγή φορολογικών υποχρεώσεων για όσο διαρκέσουν τα μέτρα περιορισμού του ιού.

⦁ Αναστολή τραπεζικών επιταγών που λήγουν το τρέχων χρονικό διάστημα αφού οι περισσότεροι επαγγελματίες δε μπορούν να ανταποκριθούν.

Τα μέτρα στήριξης να ισχύσουν και για τον μήνα Μάιο αφού το κενό που έχει δημιουργηθεί στην αγορά δεν θα καλυφθεί σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, καταλήγει η ΟΕΒΕ Χίου.