Επεκτείνεται η ΔΙΑΝΟΧ στην διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων

Από την ΔΙΑΝΟΧ ανακοινώθηκε, σήμερα Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022, ότι η εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στον χώρο της διαχείρισης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.