Επεκτείνεται σε 8 περιοχές (και στην Λαγκάδα) το δίκτυο συλλογής τηγανέλαιων

Σε άλλες οκτώ περιοχές της Χίου, πέραν των 15 που λειτουργούν πιλοτικά σήμερα, θα επεκταθεί σύντομα από τον δήμο Χίου το δίκτυο συγκέντρωσης βρώσιμων ελαίων, κοινώς τηγανέλαιων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τον αντιδήμαρχο καθαριότητας κ. Γιώργο Μπελέγρη, το δίκτυο θα επεκταθεί στις περιοχές Άγιος Γεώργιος Συκούσης, Δαφνώνας, Θολοποτάμι, Καλλιμασιά, Νένητα, Λαγκάδα, Καρδάμυλα και Βολισσός.

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, από τις 29 Μαρτίου 2019, που ετέθη σε λειτουργία το δίκτυο, έχουν συγκεντρωθεί οι εξής ποσότητες (σε λίτρα) τηγανέλαιων σε κάθε σημείο του δικτύου:

1. ΚΑΛΟΥΤΑ 12,6
2. ΜΟΥΤΣΑΙΝΑ 113,85
3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑ 42,3
4. ΦΟΒ 45,45
5. ΡΑΜΝΗΣ 24,75
6. ΕΥΟΔΟΣ 74,25
7. ΚΗΠΟΣ 37,8
8. ΦΥΛΑΚΕΣ 17,55
9. ΠΑΖΑΡΙ 97,65
10. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 135,45
11. ΝΟΧ 135
12. ΦΑΡΚΑΙΝΑ 171
13. ΕΥΡΕΤΗ 146,7
14.  ΘΥΜΙΑΝΑ 119,25
15.  ΧΑΛΚΕΙΟΣ 16,2
ΣΥΝΟΛΟ 1.189,80 λίτρα.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια