Επενδυτικό σοκ για να ανακάμψει το Βόρειο Αιγαίο ζητά το Επιμελητήριο Χίου

Ανάγκη ενός ισχυρού επενδυτικού σοκ, ώστε μέσω στοχευμένων επενδυτικών κινήτρων αφενός να εκσυγχρονισθούν οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αφετέρου να ιδρυθούν νεοφυείς επιχειρηματικοί σχηματισμοί, έχει το Βόρειο Αιγαίο, που βιώνει την εποχή της αποεπένδυσης.

Τη επισήμανση αυτή κάνει το Επιμελητήριο Χίου σε επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, από την οποία και ζητά την αύξηση του προϋπολογισμού για τις τρεις δράσεις του επιχειρηματικού προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 2014-2020, ώστε να καλυφθούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που υπεβλήθησαν από τους επιχειρηματίες της περιφέρειας.

Πρόκειται συγκεκριμένα για τις δράσεις:

  • Δράση 3.α.1. “Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων”.
  • Δράση 3.α.2. “Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3”.
  • Δράση 2β. “Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing”.

«Ωστόσο ο προϋπολογισμός των 3 δράσεων είναι ιδιαίτερα ανεπαρκής και ένα ποσοστό της τάξης του 90% θα απορριφθεί λόγω εξάντλησης των διατιθέμενων πόρων.

Ζητούμε να αναλάβετε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός, ικανοποιώντας όλες τις θετικά αξιολογούμενες επενδυτικές προτάσεις, βοηθώντας το Βόρειο Αιγαίο να αλλάξει σελίδα», τονίζει το Επιμελητήριο Χίου.

 

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια