«Έπεσε» το σύστημα για τις άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας

Σοβαρή βλάβη αντιμετωπίζει το on line πληροφοριακό σύστημα καταχωρήσεων αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εξυπηρέτηση των διαδικασιών που αφορούν άδειες οδήγησης και άδειες κυκλοφορίας,.

Η βλάβη αφορά, όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας και παρουσιάστηκε από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διαδρομή: https:// www.pvaigaiou.gov.gr Επικοινωνία/ Τηλεφωνικοί κατάλογοι, υπάρχουν πλήρεις τηλεφωνικοί κατάλογοι, των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια