Επιδότηση μετατροπής κινητήρων επαγγελματικών οχημάτων σε αντιρρυπαντικούς

Η χρηματοδότηση μετατροπής του κινητήρα των επαγγελματικών οχημάτων, σε κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας εντάχθηκε στις προσκλήσεις του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020), από τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών προβλέπεται τόσο η προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης, όσο και η μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου / βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου / βενζίνης – φυσικού αερίου

Επίσης, μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί η προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού στα επαγγελματικά μεταφορικά μέσα για την διευκόλυνση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ (π.χ. ράμπες σε σχολικά οχήματα για διευκόλυνση μαθητών ΑΜΕΑ).

Η συγχρηματοδότηση για μετατροπή του κινητήρα, μπορεί να φθάσει σε ποσοστό 65% και έως 12.000 ευρώ, ανάλογα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Λεπτομέρειες για τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και για τους επιλέξιμους ΚΑΔ, μπορεί να αναζητηθούν στις παρακάτω διευθύνσεις.

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20181220_ergal_epixeirhmatik_fl.pdf

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20181219_antagonistikothta.pdf