Επιδοτούμενη κατάρτιση στον τουρισμό

To ΙΝΕ ΓΣΕΕ πρόκειται να υλοποιήσει στην Χίο, ένα (1) επιδοτούμενο εξειδικευμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στον κλάδο του τουρισμού για  22 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της Πράξης «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» και του Υποέργου 2 αυτής «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)»,το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΕΔΩέως τις9 Νοεμβρίου 2018και ώρα 14:00.Τα εν λόγω προγράμματα αποτελούν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  • Δια ζώσης επαγγελματική κατάρτιση, διάρκειας 80 ωρών, με εκπαιδευτικό επίδομα 400€, στα  θεματικά αντικείμενα:

Μαγειρική/ ζαχαροπλαστική, 2. Οροφοκομία, 3. Υπάλληλος Υποδοχής, 4. Εστιατορική τέχνη, 5. Διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων (F&B), 6. Διαδικτυακές πωλήσεις (στον τουρισμό), 7. Υποδοχή και εξυπηρέτηση ρωσόφωνων τουριστών.

  • Δωρεάν Πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες, να πιστοποιήσουν την τεχνική τους επάρκεια στο επάγγελμα/ ειδικότητα.
  • Παροχή εξατομικευμένων συνεδριών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής από εξειδικευμένους συμβούλους.

Οι πληροφορίες του Έργου, και η πρόσκληση βρίσκονται αναρτημένα στην κεντρική ιστοσελίδα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΕΔΩ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ  Bορείου Αιγαίου , Μαρτύρων 2, Χίος, τηλ. 22710 23550, e- mail: [email protected] Πρόσωπα επικοινωνίας Σταματία Πολίτη, Παντελής Μωυσάκης.

Σχόλια
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com